تلگرام واتس‌آپ یوتیوب اینستاگرام
09941964743 تلفن | info.sciwin@gmail.com ایمیل
ورود ثبت‌نام ثبت کار جدید
این کالا فاقد تصویر است.

فایل کتاب سنگ شناسی عمومی

100,000 تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) کتاب سنگ شناسی عمومی

در زمینه سنگ شناسی و به ویژه سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی کتاب های متعددی توسط محققین دانشگاهی تهیه شده است که در آن به طور جامع به توصیف و تشریح انواع سنگ ها، ویژگی های بافتی و ساختی آن ها، منشاء و هم چنین شرایط تشکیل سنگ ها پرداخته شده است. با این حال کتابی شامل بر مجموعه کامل انواع سنگ ها دارای جنبه آموزشی و قابل ارائه به روش الکترونیکی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کتاب حاضر مجموعه ای از توصیفات سنگ شناسی آذرین، رسوبی و دگرگونی می باشد و برگرفته از کتاب های تالیفی، ترجمه ای و منابع اینترنتی موجود است که به لحاظ استفاده کیفی، به صورت کتاب ارائه شده است. کتاب پیشرو شامل سه بخش می باشد. بخش اول با عنوان سنگ های آذرین و مشتمل بر پنج فصل تهیه شده است که در فصول مختلف آن به شکل و نحوه استقرار طبیعی سنگ های آذرین، بافت و ساخت آن ها، طبقه بندی، تشریح انواع سنگ های آذرین و منشاء ماگما پرداخته شده است. بخش دوم با عنوان سنگ های رسوبی و مشتمل بر پنج فصل می باشد و بر مواردی چون ویژگی های سنگ های رسوبی، ترکیب کانی شناسی و طبقه بندی سنگ های رسوبی، سنگ های رسوبی آواری، سنگ های بیوشیمیایی و سنگ های شیمیایی، کربن دار و آذرآواری می باشد. بخش سوم با عنوان سیگ های دگرگونی شامل سه فصل و حاوی مطالبی چون تعریف دگرگونی، درجه دگرگونی و تشریح انواع سنگ های دگرگونی است.
 


کلمات کلیدی: سنگ شناسی عمومی سنگ شناسی
19884

سایر محصولات پنجره علم